PDF Print E-mail

Elektronski i elektronički (EE) otpad

 


 

 

 


Obavještavamo naše cijenjene komitente, kao i sva pravna i fizička lica da je C.I.B.O.S. d.o.o. trenutno jedino preduzeće u BiH koje ima dozvolu za preuzimanje i recikliranje elektronskog i elektroničkog otpada (kompjutera, štampača, kopir aparata i svih ostalih elektronskih i elektroničkih uređaja), (Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda ''Službene novine Federacije BiH'' broj 87/12), u saradnji sa operaterom sistema za elektronski i elektronički otpada za BiH preduzećem ZEOS d.o.o. Sarajevo.


U skladu sa Pravilnikom o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda '('Službene novine Federacije BiH'' broj 87/12), na teritoriji FBiH, vezanim za odlaganje i obrade sve vrste EE otpada, obaveza svakog pravnog i fizičkog lica je da se elektronski otpad zbrine prema zakonskim propisima, te da se isti ne miješa sa drugom vrstom otpada.


Mi smo u mogućnosti izvršiti preuzimanje ove vrste otpada bez ikakve naknade, te vršimo izdavanje potvrde o zbrinjavanju navedenog EE otpada.


Ukoliko posjedujete navedenu vrstu EE otpada i želite je zbrinuti prema zakonskim propisima istu možete predati na svim našim lagerima ili nas možete kontaktirati na naše brojeve telefona.