C.I.B.O.S. d.o.o. garantuje iskustvo i kompetenciju u oblasti reciklaže čelika i metala i usluge u industrijskom sektoru.


Kako bi sa uspjehom savladali ovu izuzetno veliku količinu materijala, stvorili smo mrežu odgovarajućih skladišnih kapaciteta i optimalnu logističku podršku širom Evrope. Na području Bosne i Hercegovine kompanija C.I.B.O.S. ima 12 lokacija za prikupljanje odnosno reciklažu metala.


Pored našeg obimnog proizvodnog programa, našim kupcima nudimo i širok spektar usluga , za čiji kvalitet garantujemo kompetentnošću, iskustvom ali i savremenom tehničkom opremom za preradu.


 

 


Zbrinjavanje otpada

C.I.B.O.S. d.o.o. važi za specijalistu u logistici. Važan dio našeg posla čini decentralizovano sakupljanje tokova robe. Sakupljanje se u najvećoj meri odvija odvija preuzimanjem metalnog otpada sa lokacije koju odredi dobavljač specijalizovanim vozilima sa grajferima, ali i kontejnerima direktno na mjestu nastanka tj. na malim decentralizovanim sakupljačkim lokacijama. Tako sakupljeni tokovi robe se povoljno transportuju do najbližih prerađivačkih kapaciteta u okviru kompanije C.I.B.O.S. Zatim se daju na dalju preradu, sortiraju i industrijski prerađuju u makazama, šreder-postrojenjima ili presama.


Na raspolaganju su velike hidraulične makaze, lomare, velike prese i šreder-postrojenja. To znači, da je na ovaj način osigurana kvalitetna prerada sakupljenog čeličnog i metalnog otpada, kako bi se kao sirovina za direktan uložak isporučili železarama i livnicama. Na kraju, slijedi transport iz pojedinih centara do najbližeg prerađivača, uglavnom željeznicom.


Sakupljanje otpadnih metala i starog željeza započinje znači kod naših dobavljača, koji od nas besplatno dobijaju kontejnere na korišćenje. Mi nudimo prilagođena rješenja (velike i male kontejnere) za dnevno korišćenje na licu mjesta. Našim klijentima su na raspolaganju raznovrsne usluge u okviru kontejnerskih sistema. Odvoženje metalnog otpada je u tačno dogovoreno vrijeme i pouzdano uz korišćenje sopstvenog voznog parka.


Pored toga, nudimo vam i stručna i tehnološki prilagođena potpuna rješenja u oblasti zbrinjavanja otpada. Ovo garantujemo primjenom najsavremenije tehnike, kvalifikovanim saradnicima i izuzetnom infrastrukturom.

 

 


 

Demontaža vagona

Vršimo demontažu otpisanih šinskih vozila, koji ne služe više za javni željeznički saobraćaj. Demontažom otpisanih lokomotiva i vagona moguće je dobiti i rezervne dijelove, jer za neka šinska vozila, koja su u upotrebi više od 30 godina, nije moguće nabaviti nove rezerne dijelove na tržištu.


Mi stručno obavljamo demontažu šinskih vozila, kako bi se pojedini rezervni dijelovi sačuvali i remontovali radi daljeg korišćenja. Time što se demontirani dijelovi ponovo koriste, željeznica štedi značajna sredstva.


Ostatak se reciklira u skladu sa najvišim standardima kako bi se na kraju procesa dobio novi proizvod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uslužna prerada

C.I.B.O.S. d.o.o. garantuje iskustvo i kompetenciju u oblasti reciklaže čelika i metala i usluge u industrijskom sektoru. Kako bi sa uspjehom savladali izuzetno veliku količinu materijala, stvorili smo mrežu odgovarajućih skladišnih kapaciteta i optimalnu logističku podršku širom Bosne i Hercegovine.


Pored našeg obimnog proizvodnog programa, našim kupcima nudimo i širok spektar usluga, za čiji kvalitet garantujemo kompetentnošću, iskustvom ali i savremenom tehničkom opremom za preradu.